Misją spółki KUL Creative sp. z o.o. jest wspieranie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań opartych o wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; sieciowanie ekspertów/naukowców z partnerami biznesowymi, oraz oferowanie usług i produktów stanowiących odpowiedź na potrzeby gospodarcze przedsiębiorstw.

 

Wdrażamy rozwiązania oparte na wynikach badań naukowych, oferujemy usługi eksperckie, realizujemy badania zlecone, wspieramy przedsiębiorstwa w radzeniu sobie z wyzwaniami gospodarczymi. Realizujemy proinnowacyjne przedsięwzięcia we współpracy z partnerami gospodarczymi i naukowymi. 

 

Spółka KUL Creative sp. z o.o. jest tzw. spółką celową uczelni, tj. działającą na postawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce i jednym z jej zadań jest "„obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami” (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 149).

 

 

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019, godz. 13:52 - Radosław Krajewski