Radosław Krajewski

Prezes Zarządu

 

Tel. kom.: 576 689 990

E-mail: radoslaw.krajewski[at]kul.pl

 

 

Radosław Krajewski – Prezes Zarządu KUL Creative sp. z o.o., spółki celowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, broker innowacji w Dziale Komercjalizacji Wiedzy KUL, ekspert w obszarze transferu technologii, komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych, zarządzania innowacjami; kierownik projektu inwestycyjno-wdrożeniowego „Inkubator Innowacyjności”.

Prowadzi prace związane ze wsparciem finansowym i rozwojem innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu B+R; zajmuje się doradztwem w zakresie projektowania innowacji i modelowania biznesowego, opracowywaniem strategii rozwoju; organizuje systemy wsparcia dla powstawania i rozwoju startupów; rozwija przedsięwzięcia realizowane przez środowisko akademickie i otoczenie gospodarcze; zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych na projekty B+R; współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju innowacji i ekosystemu startupowego.

Ukończył filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania innowacjami na Uniwersytecie Warszawskim, public relations w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia menedżerskie na Politechnice Lubelskiej we współpracy z University of Illinois at Urbana-Champaign. Odbył szereg szkoleń i kursów z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, finansów, komercjalizacji wyników badań, przywództwa, zarządzania procesami, wyceny innowacji, customer expierence.

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019, godz. 12:42 - Radosław Krajewski