Praktyki i staże są najlepszą formą zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby uczące się w czasie studiów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie obu stron do tego, aby to doświadczenie było korzystne zarówno dla studenta, ale także dla przyjmującego go podmiotu. 

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy i instytucje zainteresowane współpracą z KUL w obszarze organizacji zorganizowanych praktyk oraz staży studenckich .

 

Projekty z obszaru rozwoju kompetencji studentów finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obecnie na KUL realizowane są następujące Projekty przewidując płatne staże i praktyki dla studentów:

 

Wartość dofinansowania: 2 928 181,80 PLN w ramach POKL.

 

Wartość dofinansowania: 733 044,60 PLN w ramach POKL.

 

Program finansowany przez przedsiębiorców.

 

 

 

Logotypy projektów przeniosą Państwa na strony poszczególnych programów stażowych. 

 

Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnych usług Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL. Biuro Karier KUL na swojej stronie zamieszcza aktualne oferty dotyczące dostępnych dla studentów ofert pracy jak również inne przydatne informacje.

 

Autor: Paweł Potakowski
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2015, godz. 21:25 - Paweł Potakowski