Pomagamy w nawiązywaniu kontaktów z biznesem, zakładaniu spółek spin-out i spin-off, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych/know how związanych z tymi wynikami.

 

Zachęcamy do nawiązywania współpracy w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

 

Wkrótce więcej informacji.

 

 

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2020, godz. 12:19 - Przemysław Klekot