STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Logo_KUL_CREATIVE

Wiedza już od dawna stanowi cenny „towar”. Zarobić na tym może tylko ten, kto to zrozumie i potrafi powiązać naukę i biznes. Biznes, który „wiedzy” potrzebuje, oraz naukę, „wytwarzającą” wiedzę. Podstawą innowacyjnej gospodarki jest transfer wiedzy i technologii, a w konsekwencji skuteczna i owocna komercjalizacja.

 

Żeby potencjał naukowo-badawczy uczelni, mógł zostać wykorzystany, a wstępne pomysły i założenia przekształciły się w realne projekty komercjalizacyjne, konieczne jest nawiązanie współpracy z partnerami, których potrzeby mogą zostać zaspokojone przez naukowców KUL.

 

W celu podjęcia współpracy pomiędzy nauką i biznesem konieczne jest odważne przełamywanie barier dostrzeganych przez obie grupy. Ważne jest zadbanie o przepływ informacji, szukanie takich form i tematów współpracy, które dają możliwość osiągnięcia zysków oraz przede wszystkim prowadzenia aktywnej stymulacji obu środowisk poprzez ich uświadamianie, a wręcz pobudzanie.

 

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:


michal.budzynski[at]kul.pl
radoslaw.krajewski[at]kul.pl
tel. 81 454 56 87

 

 

 

 

 

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2016, godz. 14:14 - Leszek Wojtowicz