STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Logo_KUL_CREATIVE

Wiedza już od dawna stanowi cenny „towar”. Zarobić na tym może tylko ten, kto to zrozumie i potrafi powiązać naukę i biznes. Biznes, który „wiedzy” potrzebuje, oraz naukę, „wytwarzającą” wiedzę. Podstawą innowacyjnej gospodarki jest transfer wiedzy i technologii, a w konsekwencji skuteczna i owocna komercjalizacja.

 

Żeby potencjał naukowo-badawczy uczelni, mógł zostać wykorzystany, a wstępne pomysły i założenia przekształciły się w realne projekty komercjalizacyjne, konieczne jest nawiązanie współpracy z partnerami, których potrzeby mogą zostać zaspokojone przez naukowców KUL.

 

W celu podjęcia współpracy pomiędzy nauką i biznesem konieczne jest odważne przełamywanie barier dostrzeganych przez obie grupy. Ważne jest zadbanie o przepływ informacji, szukanie takich form i tematów współpracy, które dają możliwość osiągnięcia zysków oraz przede wszystkim prowadzenia aktywnej stymulacji obu środowisk poprzez ich uświadamianie, a wręcz pobudzanie.

 

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:


dop[at]kul.pl,

tel. 81 445 41 77

 

 

 

 

 

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017, godz. 10:02 - Leszek Wojtowicz