Kongres Nowej Mobilności

 

W dniach 9-10.09.2019r. przedstawiciele uniwersyteckiej spółki celowej KUL Creative sp. z o.o. oraz Działu Komercjalizacji Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uczestniczyli w Kongresie Nowej Mobilności, który odbył się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas Kongresu mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszymi rynkowymi trendami, spotkali się z ekspertami nowej mobilności, a także mieli okazję nawiązać kontakty z przedstawicielami branży EV w Polsce i na świecie. Jednym z bardziej interesujących wydarzeń była prezentacja startupów biorących udział w programie Pilot Maker Elektro ScaleUp koordynowanym przez firmę TechBrainers.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Inkubator Innowacyjności 2.0

 

 

Spółka KUL Creative sp. z o.o. wraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie realizuje projekt Inkubator Innowacyjności 2.0.

 

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji, a jego realizacja przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach projektu zostaną uruchomione cykliczne spotkania z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, poświęcone tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm, organizacji i różnych instytucji - określenia swoich potrzeb. Spotkania będą inicjowały kontakty, które w przyjętych założeniach zaowocują realną współpracą.

W ramach projektu planowane jest prowadzenie prac związanych z przygotowaniem do wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, takie jak np. zakup dodatkowych usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, wyceny praw, dopracowania lub dostosowania wyników prac badawczych, wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania, działania związane bezpośrednio z planowanym wdrożeniem, a także przygotowania oferty, doradztwo w zakresie możliwości komercjalizacji. Prace przedwdrożeniowe planujemy przeprowadzić dla projektów wybranych w procedurze konkursowej przez Radę Inwestycyjną.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

 

 

 

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2019, godz. 10:42 - Radosław Krajewski